План конспекты уроков по пению

Омузгори фанни “Суруд ва мусики” —  Бахронов А.

санаи 05.09.2019

Суруд ва мусиқи

Нақшаи як соат дарси мусиқи барои синфи 5Б

Мавзуъ: Суруди “Точат ба сар бод, эй Точикистон”

шеъри Низом Косим

оханги Саидкул Билолов

Мақсад: Дар калби талабагон бедор кардани хисси ватандусти, ифтихор аз

миллату давлат

— хониши ифоданоки матни шеъри

— дарки зарбхои мусики

Таҷҳизонидан:  айёният, асбобхои мусики, суратхо

Рафти дарс

  1. Омодагии талабагон ба дарс, распевка – чур кардани овозхо ба мусики, сароидани гаммахо
  2. Пурсиши вазифаи хонаги:Он суруде, ки пештар сароида будем

Саволхо аз назарияи ибтидоии мусики

  1. Фаъолгардони (мустаҳкамкуни)сароидан дар гуруҳҳо (дилхох суруд)

Гуруҳи I     – банди I – суруд

Гуруҳи II    – банди II – суруд

Гуруҳи III  – банди III – суруд

Накарот якчоя хонда мешавад

  1. Баёни мавзуъ: Маълумот оиди сурудхое, ки дар чашнхо сароида мешаванд

— оиди муаллифони суруд

— оиди мавзуи суруд

— чамъбасти омузгор

  1. Лаҳзаи фароғати: Суруд бо рақс
  2. Мустаҳкамкуни: саволҳо оиди чашни “Истиклолият”

— мавзуи суруде, ки месароем

— саволхо оиди назарияи ибтидоии мусики

  1. Ҷамъбаст ва эълони баҳо: Бахогузори ба махорати сарояндаги, кироати ифоданоки шеър ва махорати дар сахна истодан
  2. Супориши вазифаи хонаги: Аз худ кардани матни суруд, ифоданок кироат кардан