План конспекты уроков по Информационных технологий

1.

 
22-октябрь Учитель: Сафаров Дж.Ш.

Тема урока: Виды информации и формы ее представления.

 

Цель урока: Ввести понятие «информация» и познакомить с видами информации. Сформировать умение распознавать информацию по видам.

Задачи:

 • Познакомить с понятиями:

— виды информации по способу восприятия;

— виды информации по форме представления;

— информационные процессы:

— получение информации;

Ход урока:

 1. Организационный момент.
 2. Актуализация знаний.

ТЮЬПМРОКЕ  — Компьютер.

НИМОРОТ – Монитор.

ТЕРРИНП – Принтер.

ИСКД – Диск.

Что такое информация? ( Информация – это сведения об окружающем нас мире)

Какие действия человек совершает с информацией? ( Передача информации, поиск информации, обработка информации, хранение информации).

«Как человек воспринимает информацию?», «Какие органы чувств ему в этом помогают?», «И какие существуют виды информации?» — вот на эти вопросы мы должны с вами  ответить в течение занятия.

Информация по способу восприятия

Поэтому, по способу восприятия информация бывает

 • зрительная, которую человек получает с помощью глаз;
 • звуковая, которую человек получает с помощью ушей;
 • вкусовая, которую человек получает с помощью языка;
 • обонятельная, которую человек получает с помощью носа;
 • осязательная, которую человек получает с помощью кожи, рук.

 

Виды информации по форме представления:

Виды информации по форме представления бывают:

 • числовая
 • текстовая
 • графическая
 • звуковая
 • видеоинформация
 • комбинированная

Практическая работа

создание структуру информации в программе word и правило его сохранение  (15-20 мин)

Физкультминутка

Включается презентация с упражнениями для улучшения мозгового кровообращения, с комплексом упражнений для снятия утомления с плечевого пояса и рук,  с комплексом упражнений для снятия напряжения с мышцы.

Информационные процессы 

На прошлом уроке мы с вами узнали, что человек может совершать следующие действия над информацией:

 • получение информации;
 • передача информации;
 • хранение информации;
 • обработка информации.

 

 Подведение итогов урока:

Что такое информация?

Назовите виды информации по способу восприятия, по форме представления.

Какие информационные процессы знаете? Охарактеризовать процесс передачи информации.

 

Домашнее задание:  создание структуру информации в программе Word.    

Омӯзгор: Сафаров Ҷ.Ш.
2.
Санна 2-октябри 2019 синфи 7Б
Мавзӯъ: Истифодабарии шаблонҳо дар барномаи Power Point
Мақсади дарс: Шиносои оиди шаблон, сохтан ва истифодабарии шаблонҳо дар
презентасияҳо (намоиш).
Рафти дарс: Санҷиши дафтарҳо, пурсиши кори хонагӣ , саволҳо….
Таҷҳизотҳо: Компютер, проектор .

a) Слайдҳо гуфта чиро мегӯянд.
b) Навъ ва ё тип-и ҳуҷҷати сохташуда дар барномаи Power Point (презентасия) ро марҳамат карда гуед.
c) Чи хеле мо медонем маълумот дорои ном ва навъ(тип) мебошад, онҳо аз хам дигар бо кадом аломат ҷудо карда мешавад.
d) Аниматсияҳо бо кадом мақсад дар презентасияҳо истифода бурда мешавад.
Мустаҳкамкуни: Мавзӯъи пештара оиди аниматсияҳо максади истифодабарии аниматсияҳо ва ҷобаҷогузории слайдҳо.
Аниматсияҳо ин ба ҳаракат даровардани объектхо (расму навиштаҷотҳо) ро мефахмонад
Баёни мавзӯи нав:
Шаблонҳо – ин намунаи ҳуҷҷатҳои тайёр ва сохташудае мебошанд, ки дар асоси онҳо дилхоҳ ҳуҷҷати дигар сохта мешаванд.
Мақсади истифодабарии шаблонҳо дар барномаи Power Point ин сарфа намудани вақт ва тағир додани намуди зоҳирии презентасияҳо (намоиш) мебошад.
Шаблонҳоро мо метавонем бо ду роҳ дар презентаияҳо (намоиш) истифода барем .
1) Интихоби он аз шабакаи глобалии интернет
2) Сохтани онҳо (аз менюи барнома фармони дизайн ва зер фармони он Темы — Фон )
Дарси амалия:
Сохтани шаблонхо дар барномаи Power Point (презентасия) 25-дақиқа.
Бояд кад намуд, ки хар як шаблон бо мавзӯи интихобкардашуда мувофиқат намояд ба мислӣ: Мавзӯъ: мактаб, шоирон, омӯзгорон- объектҳои мутобиқшаванда китоб, қалам ва ғайраҳо
Баҳогузорӣ:
Вазифаи хонагӣ:
Сохтани 1-то шаблон бо истифодабарии объектҳои графикӣ (тасвирхо) ва пешниходи он дар флешкортҳо(барандаи маълумот) дар дарси оянда.

3. Преподаватель информатики: Сафаров Ҷ.Ш. Класс 9В Тема урока: Форма и элементы-управление.docx
Скачать материал

4. Преподаватель информатики: Сафаров Ҷ.Ш. Тема урока: Условный оператор if. Класс 9В.docx
Скачать материал

________________________________________________________________________________________________
Сана: Сана 25 – 11 – 2019 с.
Дар синфи 4
Омӯзгор: Зубайдов Файзулло

Мавзӯъ: Мизи корӣ
Мақсад: ба хонандагон фаҳмондани мавзӯъ ва шиносоӣ бо таҷҳизотҳо.
Аёниятҳо: тахтаи синф, китоби дарсӣ, овезаҳо (тахтаи электронӣ ва видеопроектор) ва ғайраҳо.
Равиши дарс:
1. Қисми ташкилии дарс:
а) назорати тозагии синф, б) давомоти хонандагон, в) ҷалбкунӣ ба дарс
2. Пурсиши вазифаи хонагӣ
Маълумотҳоро оиди компютери худ чӣ гуна ҷустуҷӯ мекунем? Дар маълумотномаи компютерӣ кадом намуди маълумотҳо оиди компютери мо мавҷуд аст? Тарзи ҷустуҷӯи парвандаҳоро дар компютер шарҳ диҳед.
3.Баёни мавзӯи нав:

Равзанаи мизи корӣ. Мизи корӣ (desktop — рабочий стол) — муҳити системавии графикӣ, равзанаи асосии системаи амалиётӣ, фазои кории марказии истифодабарандаи компютер мебошад. Мизи корӣ бевосита пас аз бакоромодашавии компютер дар экрани монитор намоён мешавад.

Масалан, дар расми болоӣ яке аз намудҳои мизи кории СА Windows 10 оварда шудааст. Тавре дида мешавад, мизи корӣ аз ду қисми асосӣ — майдони корӣ (working field — рабочее поле) на лавҳаи масъалаҳо (taskbar — панель задач) иборат аст.


Дар майдони корӣ чун одат нишонаҳо (icons — значки) ва тамғаҳои нишонӣ (ярликҳои) объектҳои системавӣ, ҷузъҳои идории системаи амалиётӣ ва ҷузвдону парвандаҳои шахсии корбари компютер ҷой дода мешаванд. Тавассути нишонаву тамғаҳои нишонаҳо объекти заруриро фавран идора ё дастрас кардан (кушодан) мумкин аст.

Лавҳаи масъалаҳои мизи корӣ сатри тасмашакл буда, дар поёни майдони корӣ ҷойгир шудааст. Лавҳаи масъалаҳои мизи кории системаи амалиётии Windows механизми амалигардони чандмасъалаӣ буда, раванди аз як замима ба замимаи дигари СА гузаштанро метезонад. Дар он тугмаи системавии «Оғози кори Windows» ва баъзе нишонаҳои системавию шахсӣҷой дода мешаванд. Ҳар кадоми ин нишонаҳо ифодагари ягон объекти мушаххас буда, ҳангоми зарурат онҳоро бо ёрии амали пахшкунӣ ба кор даровардан мумкин аст. Нишонаҳои мобайнии лавҳаи масъалаҳо ифодагари объектҳо ва санадҳоеанд, ки айни ҳол онҳо фаъол (кушода, дар ҳолати корӣ) мебошанд. Мизикории СА Linux низ тақрибанҳамин гунанамудваимкониятҳо дорад.

Мизи корӣ тавре сохташудааст, ки барои фаъолияти омузишии фардинавомуз бисёр созгор аст. Корбари пуртаҷриба бошад, метавонад мизикориро мувофиқи реҷаи кор ва табъих уд ба танзим орад.
4.Дақиқаи дамгирӣ
5. Мустаҳкамкунии дарс: 1). Кор бо компютер, сохтани ҷувздонҳо дар “Мизи корӣ” ва тарзи дурусти истифодабарии он
6. Супориши хонагӣ:
Азхудкунии қисмҳои “Мизи корӣ”. Навиштани қисмҳои мизи корӣ ва вазифаҳои онҳо.

7. Баҳогузорӣ:

 

Сана: Сана 25 – 12 – 2019 с.
Дар синфи 4
Омӯзгор Зубайдов Файзулло

Мавзӯъ:Тугмаи “Оғоз” (Пуск)
Мақсад: ба хонандагон фаҳмондани мавзӯъ ва шиносоӣ бо таҷҳизотҳо.
Аёниятҳо: тахтаи синф, китоби дарсӣ, овезаҳо (тахтаи электронӣ ва видеопроектор) ва ғайраҳо.
Равиши дарс:
2. Қисми ташкилии дарс:
а) назорати тозагии синф, б) давомоти хонандагон, в) ҷалбкунӣ ба дарс
3. Пурсиши вазифаи хонагӣ
Мизи корӣ чист? Мизи корӣ аз кадом қисмҳо иборат аст? Майдони корӣ аз чӣ иборат аст?
3.Баёни мавзӯи нав:

Менюи «Оғоз», ки онро менюи асосии системаи амалиётӣ низ меноманд, ба истифодабаранда дастрасиро ба тамоми барномаҳои дар компютер насбгардида таъмин менамояд. Бо ёрии ин меню ҳар гуна санади компютериеро, ки дар дилхоҳ чузвдони диски «винчестер» нигоҳ дошта шуда бошад, кушодан мумкин аст.

Ҳамчунин, бо истифода аз имкониятҳои барномавии менюи мазкур худи системаи амалиётиро ба танзим овардан, доир ба система маълумот ё ёрӣ гирифтан ва дар компютер парвандаҳои заруриро ҷустуҷу кардан имконпазир мебошад.


Дастрасӣ ба Менюи асосии системаи амалиётии Microsoft Windows тавассути Лaвҳau масъалсҳои мизи кории он амалӣ гардонида мешавад. Барои ин кифоя аст, ки дар қисми чапи лавҳаи масъалаҳо тугмаи системавии :«Оғози кори Windows» пахш карда шавад. Чунин тарзи кушодани менюи асосӣ дар дигар гунаҳои С A Windows низ айнан хамин тавр иҷро карда мешавад.
Ҳамин тариқ, бо пахши тугмаи системавии «Оғози кори Windows» менюи асосии СА дар шакли ду лавҳа (кисм)-и мустақил кушода мешавад. Дар лавҳаи чапи менюи асосӣ руйхати барномаҳое инъикос меёбанд, ки истифодабаранда вақтҳои охир бо онҳо кор кардааст.
Барои аз нав омодаи кор кардани ин барномаҳо кифоя аст, ки мушнаморо ба болои номашон гузошта, тугмаи чапи мушро пахш намоем.

4.Дақиқаи дамгирӣ
5. Мустаҳкамкунии дарс: 1). Кор бо компютер, сохтани ҷувздонҳо дар “Мизи корӣ” ва тарзи дурусти истифодабарии он
6. Супориши хонагӣ:
1. Мавзӯъро бодиққат хонед ва онро накл кунед. Ба саволҳо ҷавоб нависед. Тамоми менюҳои тугмаи Оғозро нависед ва аз ёд кунед.
7. Баҳогузорӣ:

Преподаватель информатики: Зубайдов Ф. Мавзӯъи дарс: Тугмаи “Оғоз” (Пуск). Дар синфи 4
Скачать материал

Преподаватель информатики: Зубайдов Ф. Тема урока: Рисование при помощи мышки. 2 класс
Скачать материал

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Преподаватель информатики: Холов Ф.Б. 7 классе Тема урока: Форматы чисел.
Скачать материал

Преподаватель информатики: Холов Ф.Б. 5 классе Тема урока: Правила технической эксплуатации компьютера.
Скачать материал

____________________________________________________________________________________