План конспекты уроков по Истории

Таърихи умуми дар синфи 8
Муаллим: Хасанов Э.
14-11-2019
Мавзӯъ. Русия дар нимаи дуюми асри 19 ва ибтидои асри 20. Сах.66-73.

Максад: Ташаккули чахонбини, фикррони оид ба дигаргунии Русия баъди ислохот, инчунин бурду бохт дар сиёсати дохили ва хоричии мамлакат. Рафти дарс:
1. Лахзаи ташкили: Одоби муошират, омодаги ба дарс, харита, ручка, дафтар, бур, латта, гузаронидани хасто нести хонандагон.

2. Пурсиш: Олмон дар охири асри 19 ва авали асри 20. Сах. 55-63.
А) Анчомёбии муттахидшавии Олмон.
Б) Пешравии саноати Олмон

В) Сохти сиёсии Олмон. . Г) Ба вучуд омадани инхисорхо. Д) Сиёсати тачовузкоронаи Олмон.
3. Мустахакамкуни: А)Хулосаи дарси вобаста ба вазифаи хонаги.
Б) Норавшанихо ва пурра намудан.

4. Баёни мавзуи нав. Русия дар нимаи дуюми асри 19 ва ибтидои асри 20.
А) Сохти иктисодии Русия.

Чанги Крим (1853-1856). Хукмронии подшохи Русия Александри 2 (1855-1894). 19-феврали соли 1861 тартиботи крепостнои дар Русия бекор карда шуд. Шакли маъмул иттиходи инхисории Русия синдикатхо буданд. Синдикат оид ба фуруши махсулоти маъданкоркуни «Продамет» ва «Продвагон» ба кор сар карданд. Ду бонки калонтарини Русия Бонки байналхалкии Петербург ва Бонки Русияю Осиё буданд.

Б) Сохти сиёсии Русия.
Хукмронии Николаи 2 (1894-1917) Буржуазия ба мутлакияти подшохи Русия зид буданд. Такягохи подшох помешикон. Ягон конуне набуд, ки хукуки подшохро махдуд кунад. Ислохоти солхои 70-80 ум ба хокимияти маркази дахл надошт.
В) Сиёсати хоричии Русия.

Сиёсати хоричии Русия асри 18-19 ягон самти муайян надошт. Аз солхои 50уми асри 19 сар карда Русия бо Эрону Туркия барои Кафкозу Крим чангро сар кард. Кафкозро мустамлика кард ва дар чанги Крим (1853-1856) шикаст хурд.Чанги дуюми Русияю Туркия (1877-1878) бо пирузии Русия анчом ёфт. Шартномаи сулхи Сан Сетифано ва Париж. Солхои 1864-1895 Русия Осиёи Марказиро забт кард. Солхои 1904-1905 чанги Русу Чопон дар он шикаст хурдани Русия.

5. Мустахакамкуни.
А) Баъди бекор шудани хукуки крепостнои дар Русия чи дигаргунихо ба амал омад? Б)Чаро буржуазия ба мутлакияти подшохи зид буд? В) Сиёсати хоричии Русия дар солхои 60—90 уми асри 19 ба кадом самт равон шуда буд?

6. Супориши вазифаи хонаги. Русия дар нимаи дуюми асри 19 ва ибт. асри 20. Сах.66-73.

7. Эълони бахо.
______________________________________________________________________________________
Таърихи халқи тоҷик — Мавзуъ: Шуриши мили озодихохии соли 1916. Муаллим Хасанов Э. дар синфи 9А скачать материал
______________________________________________________________________________________
Таърихи халқи тоҷик — Мавзуъ: Робитахои дипломатӣ. Ҷунбишҳои мардуми. муаллим Хасанов Э. дар синфи 8Б скачать материал
______________________________________________________________________________________
Дарси Ҳуқуқи инсон дар синфи 10 Мавзуъ: Хукук ба тахсил. Омӯзгор Хасанов Э.
скачать материал

______________________________________________________________________________________