План конспекты уроков по Биологии

Муаллимаи фанни биология Нуруллоева Ф.Ю.

Биология Синфи  9A

Дарси гайриананави: Таъсири тамоку ба организми инсон

Намуди дарс: Дарс – сахна «Мероси Жан Нико»

(Сахна аз 5 парда)

Хар сол 15-уми ноябр дар тамоми олам рузи бе тамоку гузаронида мешавад. Гуфтан чоиз аст, ки ин масъала-масъалаи мухими руз буда, бар зидди он муассисахое, ки тамоку-сигор истехсол мекунанд, нигаронида шудааст. Бисёр таъсуфовар аст, ки 50%-и писарбачахо ва 30%-и духтарон сигор мекашанд. Ин барои омузгорон-бонги хатар аст. Шумо хуб медонед, ки саломатии чомеа пеш аз хама дар дасти мо чавонон аст.

Иштироккунандагон: барандаи якум, барандаи дуюм, иштирокчии якуми табобатгох, иштирокчии дуюм, бемори гулу, бемори маслук, беморзане, ки сараш дардманд аст, бемори Хира, пулмонолог, ангиохирург, табиби беморихои калб (кардиолог), табиби меъдаю руда (гастероэнтеролог), се хамшираи тибби.

Пардаи аввал

Дар сахна 2 миз ва якчанд курсихо гузошта шудаанд. Ба сахна барандахо ворид мешаванд.

Барандаи якум: Ассалому алейкум,  дустони азиз! Мо шодем, ки Шумо ба барномаи мо бо номи «Мероси Жан Нико» омадед. Албатта аллакай шумо пай бурдед, ки ин чо сухан дар бораи тамоку меравад. Биёед каме маълумот дар бораи тамоку мешунавем. Тамоку-растании яксола буда аз Америка то ба кишвархои мо омадааст. Онро Христофор Калумб кашф кардааст. То ин кашфиёт дар Европа оиди он ягон маълумоте набуд. Ватани тамоку шахраки Табаго (ч. Гаити)мебошад, ки номи он аз хамин чо гирифта шудааст. Сипас дар кишвархои олам пахн шудааст. Жан Нико сафири Фаронса дар  Португалия буда, аввалин маротиба тамокуро ба европагихо муаррифи кардааст. Ба шарофати у Карл Линней дар солхои 30-уми асри XVIII ба тамоку номи «никотин»-ро гузошт.

Барандаи дуюм: Шумо оиди табиб Фауст ва рафики у Мефистофел чизе шунидаед? Ривояте хаст, вакте ки Америка кашф мешавад Фауст якчоя бо Мефистофел дар Олами Нав (Америкаро хамин тавр меномиданд) бисёр чизхои ачоибро мебинанд. Аз чумла растании нав-тамокуро низ пайдо мекунанд. Мефистофел нисбати Фауст зирактар буд, бинобар хамин дархол мегуяд: «Алафи ачиб. Ба дигар растанихо монанди надорад. Ман кавл медихам, ки ватани моро бахтнок мекунад.Он касе ки акалан як бор ин алафро  мекашад, хеч гох аз он руй намегардонад. Мо, ки кашфкунандаи ин растани хастем, хеч кас моро тахкир карда наметавонад, гуё танхо мо аз алаф «кайф» мебарем. Дустам, биёед акнун тамокуро дуд кунем.» Фауст одами чидди буд ва бо шунидани ин суханхо бо чиддият гуфт: «Даркор нест, ин кори танхо ахмакхо аст.»

Ана дар ин бора аст хикояи мо!

Барандаи якум: Накламонро аз ду вокеа огоз мекунем. Вокеаи  якумро одаме накл кард, ки дар давоми хаёташ сигоркаш нашуд. Дигар вокеаро одаме накл кард, ки сигоркаши ашади буд. Ин наклхоро мо тасодуфан дар толори яке аз дармонгоххо шунидем.

Биёед накли одамеро шунавем, ки дар давоми хаёташ сигоркаш нашуд: «Вакте ки дар синфи 6 мехондам бо хасад ба бачагоне, ки сигор мекашиданд, менигаристам. Охиста – охиста аз ман буйи сигор меомадаги шуд. Инро падарам хис карданд ва гуфтанд: «Сигор мекаши?»

Шунаванда: Вох, не-е! Шумо чи гуфтед? Албатта тарсидагистед?

Наклкунанда:  Ман сурх шудам, хело шарм кардам. Гуфтам, ки не! Дар мактаб  ба либосхоям  буйи сигор нишастааст.

Шунаванда: Падаратон ба суханхоятон бовар карданд?

Наклкунанда: Намедонам, лекин як кутти сигорро ба ман дароз карда, гир гуён бо чиддият ба ман нигаристанд. То пасмондахои одамонро кашидан, хубаш хар дуямон чун мардхо аз куттии нав сигор мекашем.

Шунаванда: Охо! Падаратон «крутой» ку? Ё мумкин шухи кардагистанд.

Наклкунанда:  Ман аввал худамро дар холати ногувор хис кардам, фикр кардам, ки маро санчида истодаанд. Баъд гуфтам: «Не, дада. Ман сигор кашида наметавонам.»

Шунаванда: Баъди ин гапхо албатта падаратон тасмаро ба дасташон гирифтагистанд? (сулфид)

Наклкунанда:  Баръакс, падарам гуфтанд, ки хеч гап не, писарам, ман худам ба ту ёд медихам.

Шунаванда: Ин хелашро ман дар хаётам нашунида будам.

Наклкунанда:  Метавонед бовар накунед, аммо он кас ба ман сигорро дароз карда гуфтанд: «Ба шарте ичозат медихам агар дар хакикат сигорро пурра каши. Ба ман дуди холи сар додан лозим нест!»

Шунаванда: Шумо чи, баъд сигорро кашидед!?

Наклкунанда:  Албатта. Ман чи хел сухани падарамро рад мекардам? Сигорро кашидам. Мекашидаму ба худам бовариам намеомад. Агар ба дустонам гуям, бовар намекунанд. Падарам бошанд, сигорро кашиди,ха,  дудро ба дарун сахттар каш,гуфтанд. Баъд бо тамоми вучудам дудро фуру бурдам. Гулуямро дуд пахш кард, ба сулфа даромадам, аз чашмонам ашк мерехт. Падарам хамоно дуд кун, дуд кун гуён маро мачбур мекарданд.

Шунаванда: Ачиб! Барои чи ин кадар мачбур карда бошанд. Охир, шумо метавонистед нафасгир шавед.

Наклкунанда:  Хушбахтона ин хел нашуд, худамро хеле бад хис кардам, токат накарда гиристам. Баъд аз ин ходиса, дар  давоми хаётам дигар сигорро ба дастам нагирифтам. Шумо чи, сигор мекашед?

Шунаванда (одаме, ки сигоркаши ашади буд): Ман аз сигор даст кашида натавонистам. (сулфид). Аз хамин сабаб худамро бад хис мекунам, рангам кандаги, бехоле бемадорам, базур рох мегардам, чи кадар дар санатория ва курортхо муолича кардам, аммо фоида набахшид. Ман сигоркаширо аз синфи 5 огоз кардам. Ба хонандагони синфхои болои таклид мекардам. Аз онхо сигор мепурсидам. Ана, мебинед, ки то хол мекашам, сахт одат кардаам(месулфад).

Эзох: Акнун шунаванда ва наклкунанда мавкеи худро иваз карданд. Шунаванда-наклкунанда, наклкунанда-шунаванда.

Шунаванда: Пас барои чи, даст намекашед?

Наклкунанда:  Партофтам, лекин баъди касал шудан. Рузе аз дустам-табиб мактуб гирифтам. Ман ба у варакахои ташхисе, ки аз духтурон гузашта будам (анализхо) фиристодам, то ин ки у намуди бемориамро муайян кунад ва сабабашро тарики мактуб навишта фиристонад. Дар охири мактуб бо харфхои калон дустам навишта буд: «Агар сигорро напартои, ба марги бемахал гирифтор мешави.» Баъд аз ин суханхо ман сигоркаширо партофтам. Афсус, ки ин одати бадро  дер партофтам. (Хар дуяшон мераванд).

Пардаи дуюм

Дар паси миз духтур ва хамшираи тибби.

Барандаи дуюм: Ха, агар накли якум хандаовар бошад, накли дуюм гамгин буд. Ба хар хол ду накл хам тарбияви буданд. Дар бораи мероси Жан Нико табибони хамин дармонгох чи акида доранд? Барои фихмидан, биёед якчоя бо шумоён ба назди пулмонолог якчоя бо бемори хамеша сулфа мекардаги медароем.

Бемор: Так, так мекунад. Салом духтур. Ба наздатон дароям мумкин?

Табиб: Дароед, мархамат шинед. Чи шикоят доред?

Бемор: Маро сулфа безобита кардааст. Тамоми вучудамро ба дард овардааст. Махсусан ин холат субхидам авч мегирад.

Табиб: Сулфаатон хушк аст?

Бемор: Не, сулфа бо балгами кабуд (месулфад).

Табиб: Дар хакикат сулфаатон сахт. Биёед ман шуморо гуш кунам. Нафас кашед. Нафас накашед.

Бемор: Духтур, ба фикри шумо чи хол дорам?

Табиб: Холо ман хеч чиз гуфта наметавонам. Хатман рентген кардан лозим аст.

Бемор: Ман рентген карда будам. Ана натичааш.

Табиб: Хуб (ба рентген назар мекунад). Рентген нишон медихад, ки дар шуши чап сиёхие намудор аст.

Бемор: Худоё! Он аз кучо пайдо шуда бошад? Ман шамол нахурдаам, танхо якчанд руз пеш пойхоям тар шуда буданду халос.

Табиб: Шумо хайрон  нашавед. Сабабаш дар бисёр кашидани тамоку аст.Овозатон гушхарош, дагал. Он нишонаи сигоркаши аст. Махз сигор охиста одамро ба хамин бемори оварда мерасонад.

Бемор: Шумо рост мегуед. Ман бисёр сигор мекашам. Медонам, махз хамин тамоку хаёти маро сузонд. (аз чой мехезад). Охир ман як вактхо дар театри опера ва балет  тенори оличаноб  будам. Хуб месароидам, то хатто дар операи Евгений Онегин партияи душвортарини Ленскийро сароидаам. Ягон маротиба нашунидаед?

Табиб: Не.

 Бемор:  (ба хамшираи тибби мурочиат карда,мегуяд) Шумо чи?

Хамшираи тибби: Афсус, ман хам не.

Бемор: Афсус. Ман хашт сол мешавад, ки намесароям. Хамаи ин аз 1-2 сигор огоз шудааст. Хостам аз дигархо кафо намонам. Устодам ба ман мегуфт: «Овози ту, Михаил, ба тилло баробар аст. Онро эхтиёт кун.» Афсус ба устоди пирам гуш накардам. Чавон будам, тачриба надоштам (мешинад).

Хамшираи тибби: Холо дар кучо кор мекунед?

Бемор: Пардозчиам (гримёр). Бе театр зиста наметавонам. Магар ин зиндаги аст? Бе сахна  хаётро тасаввур карда наметавонам.  Духтур ба ман фахмонед, ин чи тавр шуда бошад?

Табиб: Дуди тамоку ба гайр аз никотин боз дигар моддахои захролуд дорад, ки организми инсонро захролуд мекунад.

Хамшираи тибби: Худи пардаи шуш шаклашро дигар мекунад. Ман холо табиб нестам (бо фахр), тачрибаомуз хастам. Дируз дар яке аз дарсхоямон аз фанни анатомия дар донишгохи тибби профессори мо шуши одами мурдаро, ки сигоркаш буд, нишон дод. Ранги онхо мисли ангишт сиёх буд.

Бемор: Наход  шуши ман хам мисли хамон одам сиёх бошад? Худо нишон надихад, ки ман хам мисли хамон одам ба шумоён объекти тачрибаомузи шавам. Факат хамин намерасид.

Табиб: Фикри бад накунед. Холо вакти мурдан нарасидааст. Нафасатон намегирад?

Бемор: Хело мегирад. Ба наздики аз кафои автобус давидам, кам давидам, лекин 1 соат нафасамро рост карда натавонистам.

Табиб: Дуди тамоку пардахои луобии шушро озурда месозад. Кариб хамаи тамокукашон гирифтори газаки рохи нафасанд, ки сулфаи чонгудози онхо ба хамин вобаста аст. Газаки доими кобилияти мухофизатии пардахои луобиро паст мекунад, зеро фагоситхо шушро аз микробхои касалиовар ва моддахои зарарноке, ки бо дуди тамоку меоянд, тоза карда наметавонанд. Бинобар ин тамокукашхо, аксаран ба беморихои илтихоби ва сирояткунанда гирифтор мешаванд. Заррачахои дуд ва катрон ба деворахои нойи нафас ва хубобчахои шуш менишинанд. Хусусиятхои мухофизатии пардахое, ки хубобчахои шушро пушондаанд, паст мешаванд. Шуши одами тамокукаш чандириашро гум карда, нагз васеъ намешавад ва ин боиси кам шудани гунчоиши зарури ва хавогирии он мегардад.  Гунчоиши хавоии шушатон чи кадар аст?

Бемор: Дар чавони бо варзиш машгул будам, саломатиам хуб буд (гунчоиши шуши ман 3900 см3-ро ташкил мекард). Холо намедонам. Хуб мешуд, агар шумо духтур бо спирометр месанчидед.

Хамшираи тибби: Мархамат, ба вай хучра дароед. (Гунчоиши шуши бемор 3100 см3 будааст. Нишондодро хамшира ба дасти табиб медихад.)

Табиб: Афсус шумо аз рекордхо дур астед.

Бемор: Шумо маро гамгин  карда истодаед. Бо ин рафторатон гуфтан мехохед,  ки маро дар оянда касалии сил ё саратони шуш интизор аст?

Табиб: Ман намехохам шуморо хафа кунам, аммо сабаби 95%-и бемории сил ин сигоркаши аст.

Хамшираи тибби: Мебахшед, шумо чанд сола хастед? Ман бояд дар дафтарчаи бемориатон кайд кунам.

Бемор: 31-сола.

Хамшираи тибби: Шумо хатман сигоркаширо партоед. (хама мераванд)

Пардаи сеюм

Табиб дар паси миз чизе менависад.

Барандаи якум: Чи хел суханхои таъсирбахшро шунидем. Ана ин куттии сигор-охирин дар хаётам (онро мепартояд). Ман хамаро ба ин кор даъват менамоям.

Барандаи дуюм: У кист, дар охири толор, лангида аз назди як табиб ба назди табиби дигар медарояд? Ба шумо ки даркор, бобочон? Чаро ин хел мелангед? Поятонро дар кучо лат додаед?

Бемор: (лангида). Чи хел ман ба шумо  бобо?! Ман холо 42-сола. Поям хам ланг нест. Ин кадар шумо кунчкоб хастед? Бехтараш гуед, ки ангеохирургро чи хел ёбам (суйи дархо нигариста).

Барандаи якум: Шумо хафа нашавед.Ба хучраи № 18 дароед.

Бемор: Рахмат. Тавба, мегарди, мекоби ва хама чо пури махмадоно. Мумкин?

Табиб: Дароед шинед.

Бемор: (мешинад). Салом духтур.

Табиб: Чи шикоят доред? Шумо мелангед? Ба фикрам аз автобус нодуруст фаромадед. Шумо бояд ба назди хирург дароед.

Бемор: Худоё! Ин кадар хама ба ман мечаспанд? О,  ман модарзод  ланг нестам-ку. Хонаи ман дар назди дармонгох аст. Ба наздатон пиёда омадам. Хостам ба дастам асо гирам, аз шиносхо шарм кардам.

Табиб: Майлаш. Чи шикоят доред?

Бемор:  Дида истодаед! Мелангам.

Табиб: Аз кай?

strong>Бемор: Як мох мешавад. Хамсояам мегуяд, ки сабабаш-тамоку аст, лекин ман ба у бовар намекунам.  Ба у маъкул нест, ки дуд аз хонаи ман  тавассути тиреза ба хонаи у медарояд. У факат ба ман таъкид мекунад, ки окибати сигоркашиат хуб нест. У маро ба наздатон фиристод. Ман аввал намехостам, ки ба наздатон оям. Умед доштам, ки хамааш хуб мешавад, лекин ба дарди поям дигар токат надорам. Як вактхое шунида будам, ки аз сигоркаши одам ба касалии бранхит, сил гирифтор мешавад, лекин лангидани пойро нашунида будам. Бинобар хамин омадам, ки нодуруст будани фикри хамсояамро исбот кунам.

Табиб: Не, хамсояатон хато накардааст. Шумо дуруст кардед, ки ба ин чо омадед. Акнун таърихи пайдо шудани бемориатонро зина ба зина фахмонед. Бемори аз чи огоз шуд?

Бемор:  Дард авва дар кафи пой, сипас дар зонухо пайдо шуд. Баданамро варача фаро гирифта, тамоми аъзои баданам мешикаст. Акнун бошад, тамоми поям дард мекунад. Рохгарди душвор шуд.

Табиб: Шумо чи кадар рох рафта, дар рох бозмеистед?

Бемор:  Баъди хар 50м истода, сипас охиста-охиста рох меравам.

Табиб: Поятон хунук намехурад?

Бемор:  Бале,  хатто дар тобистон.

Табиб: Хамсояатон дуруст гуфтааст. Ман фикр мекунам, ки дарди поятон аз сигоркаши буда, бемории рагхои хунгард аст. Бо забони духтури гуем, номи касалатон эндартериит.

Бемор: Ин кадар калимаи душвор? Шумо ба ман фахмонед, сабаби ин касали чист?

Табиб: Сабабаш аз меъёр зиёд кашидани сигор аст. Никотин ба рагхои хунгарди пойхо таъсир мекунад ва сабаби танг шудани онхо мешавад. Кашишхурихои зиёди рагхо дар баробари худ сабаби дигаргун шудани деворахои рагхо мешавад. Деворахои рагхо гафс шуда, аз он гузаштани хун душвор мешавад ва охиста тамоман махкам мешавад. Ин бемори асосан дар мардхои тамокукаш вомехурад. Дар натичаи вайрон шудани гардиши хуни мушакхои пойхо сабаби дарди чонгудоз хангоми рохгарди мешавад, бинобар хамин одам мачбур аст, ки каме истода, боз харакати худро давом дихад.

Бемор: (бо эхтиром). Агар бемори боз авч гирад, окибаташ  чи мешавад?

Табиб: Окибаташ ба гангрена оварда мерасонад.

Бемор: Ин гуна беморхоро чи гуна табобат мекунанд?

Табиб: Дар ин хол табибон пойхоро мебуранд. Шумо ин гуна одамонро дар аробачахо бисёр дидаед. Ана хамин аст, окибати сигоркаши.

Бемор: Наход, сабабаш сигор бошад? Ман тасаввур карда наметавонам, ки аз  сигор то гангрена як кадам аст. Ба фикрам ин ду чизи то хатто мукоиса нашаванда аст. Бас.Акнун рафта аз регистратура рухсат мегираму ба пеши нарколог медароям. Аз сигоркаши хатман даст кашидан лозим аст. Набошад аз пой мемонам. (меравад).

Пардаи чорум

Дар паси миз зан-табиб, хамшираи тибби-чизе менависад.

Барандаи дуюм: Ха, имруз бисёр чизхоро дидем. Ба наздики ба фикрам худамон низ сулфа мекунему мелангем. Инаш боз ки? Кадом зане ба хучраи духтури калб (кардеолог) медарояд. Биёед бинем кани, ин зан чи дард дорад?

Бемор: Мумкин дароям?

Табиб: Мархамат, дароед. Дар чойи кайд дафтарчаи шахсиро гирифтед?

Бемор: Бале. Мархамат, гиред.

Табиб: Шумо аз чи шикоят доред?

Бемор: Сарам сахт дард мекунад, чарх мезанад, зуд монда мешавам, хусусан бегохирузи хасташавиро хис мекунам. Дар баробари ин дилам низ дард мекунад. Агар мехнати чисмони кунам, дарди дилро зиёдтар хис мекунам.(дар сумка чизеро мекобад). Доимо бо худам дору гирифта мегардам. Ин нитроглитсерин ё валидол аст. Бинед, онхо хамеша бо мананд.

Табиб: Дарди дилро танхо баъди мехнати чисмони хис мекунед.

Бемор: Не. На танхо мехнати чисмони, балки аз  хаячон, изтироб низ дилам дард мекунад. Бинобар хамин то хатто ба кино ва театр намеравам. Баъзан дарди дилро  дар шаби хоб хам  хис мекунам.

Табиб: Биёед, набзатонро санчам.(хисоб мекунад). Дар як дакика 90 маротиба. Набзатон хело баланд будааст-ку? Аз чи бошад? Хозир мефахмем.

Бемор: Ман фикр кардам, ки дер монда истодаам, бинобар хамин дар изтироб будам. Дар рох 2-то сигор кашидам.

Табиб: Танхо 2-то?

Бемор: Мумкин 3-то, ман хисоб накардам. Сари ман бо фикрхои гуногун банд буданд, бинобар хамин чи гуна ва микдори сигори кашидаро хис накардам (ба куттии сигор менигарад). И, ана, 2-то нею 6-то сигор кашидаам.

Табиб:  Чаро худатонро эхтиёт намекунед? Акнун хамааш фахмо. Ба маълумоти шумо мерасонам, ки набзи дили одами сигоркаш дар як дакика 15-20 маротиба зиёд зада мешавад. Ин маънои онро дорад, ки дили одами сигоркаш дар як шабонаруз 15 хазор маротиба зиёд кашиш мехурад нисбати одами намекашидаги. Дар натичаи бисёр  кор кардан мушакхои дил монда мешаванд.

Хамшираи тибби: Духтур, мумкин аст ман фишори беморро чен кунам?

Табиб: Албатта чен кунед.

Хамшираи тибби: (фишорро чен мекунад). Фишори хунашон баланд аст.

Бемор: (хавотирона) Хай, чи? Ман фикр мекунам, ки гап дар сигор нест. Дар ягон чой навишта нашудааст, ки сигоркаши сабаби баланд шудани фишори хун мешавад. Бисёр одамон сигор мекашанд, пас хар руз онхо фишори хунашонро чен мекунанд? Савсата нагуед.

Табиб: (хафа шуда). Шумо хато фикр мекунед. Агар фишори хуни кайхонавард баланд шавад,  аз машк боз дошта мешавад, ронанда аз рондани мошин, лочин аз парвоз кардан махрум мешавад.  Окибати сигоркаши хамин аст.

Бемор: Шукрона на  кайхонавардаму на ронанда.Ба фикри ман никотин фишорро баланд намекунад.

Табиб: Баръакс,махз никотин девораи рагхоро  танг  мекунад. Дар  таркиби хуни одами сигоркаш  оксиген кам мешавад, бинобар хамин дуди сигор намегузорад, ки оксиген бо гемоглабин дар хун пайваст шавад. Тамоми бофтахои  бадан аз нарасидани оксиген танкиси кашида, пеш аз хама системаи асаб хароб мешавад. Барои хамин хам саратон дард мекунад, худатонро бад хис мекунед ва саратон чарх мезанад.

Бемор: Дарди дил чи?

Табиб: Мушакхои дил низ норасоии оксигенро хис мекунанд.

Хамшираи тибби: Агар организм пурра бо хун таъмин нашавад, гурухи муайяни мушакхои дил аз кор мемонад. Ин холат ба инфаркт миокарда оварда мерасонад. Ин бемории хавфнок аст. Оянда маъюб шудан низ мумкин аст.

Табиб: Эхтимол аст, ки одамони сигоркаш 12 маротиба зиёд гирифтори инфаркт шуда метавонанд.

Бемор: (хавотирона). Пас, чи кор кунам? Ман сигорро партофта наметавонам.

Табиб: Шумо бо ин гапатон чи гуфтани доред?

Бемор: Магар намедонед, ки зани сигоркаш агар сигорро партояд, зуд фарбех мешавад? Бигузор инфаркт шаваму фарбех нашавам.

Хамшираи тибби: Агар сигоркаширо напартоед, дар шумо аз хусн осоре намемонад, 20 сол пеш пир мешавед.

Бемор: Хуб. Аз пайи доруворхои харобшави бояд шавам. (худро дар ойина нигох карда). Рост мегуед, духтур. Боз пусти руям серожанг нашавад. Дандонхоям низ зард мешавад, баъд чи кор мекарда бошам? Пир шавам ба ки даркор мешавам? (меравад).

Пардаи панчум

Дар паси миз духтури меъдаю руда (гастероэнтеролог) ва хамшираи тибби, дар болои миз ду навиштачот: «Выдача трупов с 3-х до 4-х часов»,  «Супоридани часад аз соати 3 то 4».

Барандаи якум: Хуб кард, рафт. Офарин. Ин зана бинед, чи хел зебогиашро мепарастад. Ман бошам як соат шуд, ки дар ин дармонгох астам. Аксарият табибон беморонро кабул карданд. Дар дармонгох бемор намонд. Танхо аз хучраи духтури меъдаю руда овоз ба гушам расида истодааст. Биёед кани ба он чо равем.

Бемор: (дилашро дошта, эълонхоро ларзида мехонад). Духтур, инро чи хел фахмем? Хаёти ман дар хатар асту шумо бошед, чунин эълонхоро дар деворхо овезон мекунед?

Табиб: Ман хайрон, ин бемор таб дорад, базур мегардаду боз моро танкид мекунад.

Бемор: Мехостам бо  шумо бахс кунам, аммо меъдаям дард карда истодааст. Магар шумо намефахмед, ки ин овезахо одамро зиёдтар бемор мекунанд?

Табиб: Ин кадар бисёр гап мезанед? Захми меъда дорам мегуед-ми?

Бемор: Ман дар кайди шумо нестам.

Табиб: Захми меъдаатон  шояд аз одатхои бадатон будагист?

Бемор: (хайрон). Чи хел одатхои бад?

Табиб: Сигор мекашед?

Бемор: Не, духтур. Се хафта шудааст, ки сигоркаширо партофтаам.

Табиб: То партофтанатон бисёр сигор мекашидед?

Бемор: 25 сол.

Табиб: Агар 20 сол пеш мепартофтед, гирифтори ин бемори намешудед.

Бемор: Магар сигоркаши ба захми меъда оварда мерасонад?

Табиб: Албатта. Одам дар баробари сигоркаши никотинро фуру мебарад.  Он ба меъда дохил шуда, деворахои рударо захролуд мекунад. Аввал меъда шамол мекашад, баъд аз шамолкаши яра пайдо мешавад. Шамолкаши гастрит ном дорад. Пайдо шудани яра бо забони табибон язва номида мешавад. Одамоне, ки бисёр  сигор мекашанд, ба хамин касалихо бисёртар гирифтор шуданашон мумкин аст.

Бемор: Духтур, дар дорухонахо бар зидди сигоркаши ягон хел дору мефурухта бошанд? Ба ман тавсия дихед.

Табиб: Ба шумо табекс ё лобесил ном доруро тавсия мекунам.

Бемор: Рахмат, духтур. Умедворам, ки ин дорухо ба ман ёри мерасонанд. (меравад).

Барандаи якум: Бовари дорем, ки бо он шахсоне, ки имруз шинос шудем, сигоркаширо мепартоянд.

Барандаи дуюм: Ин кори басо мушкил, вале фоидаовар аст. Марк Твен дар яке аз асархояш менависад: «Осонтар аз партофтани сигоркаши коре нест.»

Барандаи якум: Бо гипноз, бо гиёххо, бо роххои гуногун метавон одами сигоркашро муолича кард. Лекин агар бемори тулони бошад, сихат карданаш хело душвор мешавад.

Барандаи дуюм: Гайр аз ин сигоркаши метавонад инсонро ба беморихои рухи оварда расонад, онро аз акл берун кунад. Бинобар хамин ин одати хело бад аст.

Барандаи якум: Онхо фикр намекунанд, ки захри тамоку ба инсон беморихои ба мисли бранхит, туберкулёз, саратони шуш, фишори баланд ва гайра оварда мерасонад.

Барандаи дуюм: То хатто агар одам ба ин касалихо гирифтор нашавад хам, дуди сигор уро хастаю пир мекунад.

Барандаи якум: Пас, биёед илочашро ёбем. Пеш аз хама сигор набояд кашид. Тарзи хаёти солимро пеша гирем. Насли наврасро аз ин вабои аср мухофизат намоем, чунки мо чавонон ояндаи кишвари бихиштосо мебошем. Сигор ё саломати?  Худатон интихоб намоед!

на тему: «Этикет» учитель биологии:Нуруллоева Фируза Юлдашевна
Этикет презентация (скачать)
________________________________________________________________________________________________

Биология 7 кл.

Многообразие простейших, их значение в природе и жизни человек
Цель урока: повторить, обобщить, систематизировать и расширить знания о многообразии простейших в связи с обитанием в различных средах, показать их роль в природе и жизни человека.
Задачи урока.
1. Образовательные:

• на основе повторения и обобщения ранее изученного материала и в ходе знакомства с новым материалом, создать современное представление о многообразии простейших, их строении, происхождении, классификации и значении в природе и в жизни человека;
• раскрыть особенности строения паразитических простейших;
• выяснить основные отличия между представителями различных классов простейших.
2. Развивающие:

• развивать способности правильно формулировать свои мысли в процессе обобщения изученного материала;
• развивать у учащихся умения выделять главное, отбирать нужный материал, работать с таблицами, схемами, рисунками, текстами;
• развивать логическое мышление.
3. Воспитательные:
• воспитание бережного отношения к природе и к своему здоровью;
• прививать экологическую культуру учащимся;
• развивать мировоззренческие позиции.

Оборудование: таблицы: « Одноклеточные животные»; «Строение желудка крупно-рогатого скота», «Строение ротового аппарата мухи», рисунки представителей простейших; карточки; схемы, компьютер, диск с презентацией урока, основной раздаточный материал.
Структура урока.

По содержанию урок комбинированный (смешанного типа), проблемно-развивающий; урок повторения и расширения знаний. Исходя из этих данных, он имеет свою особую структуру и методы обучения.
1. Организационный момент:
1.1.Психологический настрой учащихся.
1.2. Готовность учителя к уроку.

1.3. Мобилизирующее начало урока. Актуализация знаний учащихся.(Создание проблемной ситуации, постановка цели урока).
2. Основная часть урока. (Содержательная часть)
2.1. Подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала, через повторение ранее изученного:
— фронтальный опрос;

— самостоятельная работа в группе (по заполнению таблицы);
— самооценка выполненной работы;
— игра-викторина на развитие логического мышления, с повторением межпредметных связей;
— составление схемы в тетрадях и на доске по теме: «Значение простейших в природе и жизни человека».
3. Изучение нового материала.

3.1.Работа с карточками-информаторами в группах, подготовка презентаций.
3.2. Выступление учащихся у доски по теме: «Что я узнал?»
3.3.Выработка памятки профилактики заболеваний, вызываемых простейшими-паразитами.
4. Закрепление материала, изученного на данном этапе и ранее пройденного.
4.1 Самостоятельная работа учащихся по классификации, на основе внешнего строения.
4.2. Самопроверка.
5. Подведение итогов и результаты урока.
Содержательная часть.

1. Послушайте рассказ. (Идет презентация слайды № 1-11)
— Ребята, послушайте, одну историю. Встретились как-то между собой три представителя подцарства Простейших и заспорили. Кому и где лучше живется?
Первая говорит: — И все- таки, живу я лучше всех. И тепло, и врагов нет, и пищи навалом. Человек ведь всеядное существо – глядишь, и колбаски, и яблочка перепадет, правда, в полупереваренном виде, да это ничего терпимо.

А как, что не по мне, так я ему – человеку – мигом дыру в кишечнике сделаю. У меня это просто.
Тут другая подхватывает: — Ну, да тут тебе и крышка. Поскольку человек существо разумное, знает, как себя лечить – мигом таблеток наглотается – и конец тебе. Думать о дырах забудешь, если жива останешься.
Первая говорит: — Ой-ой-ой, напугала та? А ты думаешь, тебе в животе термита живется лучше?
Другая: — Ну, вот еще. Ведь я живу в помещении, в отдельном кармашке, а непросто, как некоторые, в кишечнике болтаюсь. Тут мне и дом, и стол, — добром и сахарком хозяин готов расплачиваться, только знай себе усваивай. И никаких тебе антибиотиков?

Тут третья вмешалась: — Нет, братцы, вот я вас послушала и поняла, что лучше моей родной лужи мест просто не бывает. Плыви куда хочешь, ешь что хочешь, правда всё это тяжелым трудом достается, да и невзгоды и лишения всякие приходиться терпеть. Например, пересохла моя лужа на прошлой неделе, так пришлось немного полетать, пока дождь снова её не наполнил. Но, зато полная свобода.
Так долго они ещё спорили, но к единому мнению так и не пришли.
— Ребята, скажите, можно ли разрешить их спор?

— О каких видах взаимоотношений между животными говорится в этом отрывке?
Это проблема, решить которую мы, и постараемся на уроке.
А сейчас открываем тетради и записываем тему урока.:«Многообразие простейших, их значение в природе и в жизни человека ». .

Сначала мы вспомним отличительные особенности простейших. Для этого заполнит каждый таблицу, поставив крестик там, где верный ответ? Ответы сверьте с таблицей на экране. (Приложение №1, слайд № 13 ).

«Сходство и различия простейших».
Органоиды П р о с т е й ш и е
Амеба Евглена зеленая Инфузория-туфелька
1.Оболочка + + +
2.Цитоплазма + + +
3 Ядро + + +(2)
4. Ложноножка + — —
5. Жгутик — + —
6. Ресничка — — +
7.Пищеварительная вакуоль + — +
8.Сократительная вакуоль + + +(2)
9.Ротовое отверстие — — +
10.Порошица — — +
11.Хлоропласты — + —
12.Светочувствительный глазок — + —
Игра – викторина.

На доске расположены карточки разных цветов: красная, жёлтая, оранжевая, синяя, зелёная.
Ответив на вопрос, подойди к доске и возьми карточку соответствующего цвета, Прочитай вопрос и подумав ответь, или попроси помощи у одноклассников.
• Какого цвета светочувствительный глазок евглены зеленой?
• На что по форме похожу фораминеферы?
• Какого цвета вода?

• Какого цвета пигмент хлорофилл?
• Какого цвета плод у абрикоса?
(Приложение № 2)

Вопрос № 1: Что произойдет с амебой, если поместить её в пробирку с прокипяченной и охлажденной до комнатной температуры водой?
( Амеба или погибнет, или образует цисту, так как кипяченая вода бедна кислородом и в ней отсутствуют микроорганизмы, которыми амеба питается).
Вопрос №2: Какая опасность грозила бы пресноводным простейшим в случае отсутствия у них сократительных вакуолей?

( Сократительные вакуоли удаляют избыток воды из организма, при их отсутствии простейшие могут погибнуть от высокого внутреннего давления)
Вопрос № 3: Некоторые амебы, например, раковинные и лучевики, имеют раковины с отверстиями, через которые выходят ложноножки. Каково значение этих раковин?
( Раковины – средство защиты, кроме того, выросты, шипы обеспечивают плавучесть морских амеб).
Вопрос № 4: В пазухах листьев высокой пальмы скопилась дождевая вода. Через некоторое время в ней обнаружены те же инфузории, что и в расположенном рядом озере. Каким образом инфузории «взобрались» на пальму?

(Неблагоприятные условия, например, пересыхание водоема, инфузории переживают в состоянии цисты. Цист много в пыли на берегу озера. Ветром цисты могли быть занесены на пальму).
Вопрос № 5: В ходе опытов отметили, что евглена зеленая всегда плывет из более темной в более светлую часть водоема; инфузория-туфелька- из капли соленой жидкости в чистую воду, из капли чистой воды в каплю с бактериями. Что общего между этими явлениями.

(Эти явления – проявление раздражимости – ответной реакции организма на изменение окружающей среды. В опытах наблюдаем положительные пищевой и световой \таксисы, таксис – это направленное движение простейших, отрицательный хемотаксис).
-Какую же роль играют простейшие в нашей жизни?
Составление схемы «Роль простейших в природе и жизни человека», при помощи цветных карточек.

Схема выстраивается совместно с учащимися на доске при помощи магнитов. Учащиеся приводят пример простейших, имеющих то или иное значение, например:
• осадочные породы, мел и кремнезем, образованы раковинами фораминифер и лучевиков;(Слайды № 14-16)
• инфузория — туфелька может служить биологическим фильтром;

• морские простейшие составляют планктон и являются пищей для других организмов и т.д.;
• в кишечнике человека обитает кишечная амеба, питающаяся кишечными бактериями (симбиоз);
Ю.И.Полянский пишет: «Если взять каплю содержимого рубца и рассмотреть её под микроскопом, то в поле зрения инфузории буквально кишат. Трудно даже в условиях культуры получить такую массу инфузорий. Количество инфузорий в 1куб.см содержимого рубца достигает миллиона, а нередко и более» Масса всех инфузорий в желудке коровы может достигать 3 кг. А что они там делают?

Оказывается, что многие жвачные животные (крупный рогатый скот, верблюды, овцы, антилопы) постоянно жуют. Желудок этих животных устроен очень сложно, он состоит из нескольких отделов. Сначала пища поступает в рубец, здесь пищеварительный сок не выделяется, зато здесь живет огромное количество инфузорий и бактерий, которые и переваривают целлюлозу, скатывая её в шарики, которые в свою очередь скатываются в другой отдел желудка – сетку, а от туда снова в рот. Это и есть та «жвачка», которую усердно пережёвывают животные. Затем пища вновь проглатывается в следующий отдел желудка – книжку, а из неё в сычуг. Где и окончательно переваривается под действием пищеварительного сока.(Смотри таблицу «Строение желудка крупно-рогатого скота»).

— Простейшие – паразиты. Давайте вспомним, кого в биологии мы называем паразитами?
(Паразиты – это организмы, которые живут за счет других живых организмов, питаясь их соками и нанося вред)

2. Изучение нового материала.
— Давайте тогда с ними познакомимся. (На столах у учащихся есть карточки с названием простейших и их описанием. Они читают материал и готовят устную презентацию). (Слайды № 17-20).
— Класс Саркодовые, вид – Дизентерийная амеба. Человек заражается, проглатывая цисты паразита с водой или пищевыми продуктами, загрязненными землей. Паразит живет в кишечнике, питаясь клетками. Может попасть в кровь. Профилактика – соблюдение мер гигиены.
— Класс Жгутиконосцы, вид Трипаносома. Паразитирует у человека и млекопитающих (овцы, козы, свиньи, иногда собаки). Переносчиком служат муха це-це ( это только для Западной Африки). Муха при сосании крови больного животного заражается трипаносомами, которые попадают в желудок мухи, где активно размножаются. После чего передвигаются в хоботок насекомого и слюнные железы. (смотри таблицу «Строение ротового аппарата мухи»). Кусая человека муха ему передает трипаносом со слюной. Паразиты попадают в кровь и лимфу, затем переходят в лимфатические сосуды, спинно-мозговую жидкость, а там, в ткани головного и спинного мозга. Основная профилактика – уничтожение мухи це-це и мест её размножения (водоемов).

Среди паразитических жгутиконосцев особое внимание заслуживают паразиты многих позвоночных –лейшмании. Они очень мелкие: длина их тела всего 2-4 мкм. Лейшмани являются внутриклеточными паразитами,так как вызывают тяжелые поражения внутренних органов и кожи (лейшманиозы). Паразиты передаются через
укусы москитов В организме человека паразит теряет жгутик, а в теле москита его жгутик восстанавливается.Один из видов лейшманий, распространенных в Южной Европе, Индии и Средней Азии вызывает болезнь человека кала Азар, при которой увеличиваются печень и селезенка. Болезнь сопровождается непрерывной лихорадкой, малокровиемИстощением и чаще всего заканчивается смертельным исходом. Другой вид лейшманий вызывает болезнь кожи , рапространенную в Северной Африке, Южной Европе и Южной Азии, Закавказье и Средней Азии.

Профилактика. Личная – индивидуальная защита от укусов москитов; общественная – уничтожение природных резервуаров (бродячих собак, шакалов, грызунов и т. д.) Одновременно рекомендуется проводить санитарно-просветительную работу среди населения, а также делать прививки.
В кишечнике млекопитающих (человека, кролика, мыши), земноводных и некоторых беспозвоночных обитают лямблии. Длина тела этих паразитов 0,008 – 0,03 мм. Тело лямблий грушевидное и сплющенное. Вогнутая брюшная сторона образует присоску для прикрепления к эпителиальным клеткам кишечника человека. Имеются четыре пары жгутиков и два ядра. Лямблии обитают в верхних отделах тонкого кишечника человека. Попадая в нижние отделы кишечника, лямблии образуют цисты, которые выводятся во внешнюю среду и служат источником заражения новых хозяев. Источником заражения служат немытые овощи, фрукты, некипяченая вода, грязные руки. Иногда заражение лямблиями происходит без болезненных симптомов. Однако эти паразиты, пронизывают желчный пузырь, вызывают его воспаление (холецистит). Чаще эти паразиты встречаются у детей. Болезнь, вызываемая ими, называется лямблиозом.

Профилактика. Соблюдение правил личной гигиены. Употребление в пищу мытых овощей и фруктов. Употребление для питья только кипяченой воды. Борьба с загрязнением почвы. Санитарно-просветительская работа.

— Существует целый класс простейших, который называется Споровики, который насчитывает 4 тысячи видов. Класс споровиков включает только паразитические формы. Под влиянием паразитизма строение споровиков упростилось. Они не имеют органов передвижения, пищеварительных и сократительных вакуолей.
-Одним из опасных болезнетворных простейших является малярийный плазмодий, относящийся к типу Споровиков. Это простейшие животные, ведущие паразитический образ жизни и обитающие внутри клеток других организмов. В кровь человека малярийный плазмодий проникает при укусе малярийного комара на стадии очень мелких червеобразных одно ядерных клеток. Они с током крови попадают в печень человека, где растут и размножаются делением. Образовавшиеся в процессе размножения клетки попадают в кровяное русло и внедряются в эритроциты, где также размножаются. Когда паразиты выходят из эритроцитов, ядовитые продукты их жизнедеятельности попадают в кровь – происходит изнуряющий больного приступ лихорадки. При сосании крови больного человека малярийным комаром плазмодии попадают в желудок насекомого. Там происходит половое размножение малярийного плазмодия, в результате чего снова образуется множество очень мелких клеток. Они проникают в слюнные железы комара, а в момент укола человека вновь проникают паразиты. Вызываемая малярийным плазмодием малярия — очень опасная болезнь. Раньше от неё умирало много людей. Распространена малярия в тропиках и субтропиках.
Профилактика. Применяют различные лекарственные препараты, прививки. Осушают болота, в которых выводятся малярийные комары. А на Кавказе для борьбы с малярией была акклиматизирована небольшая рыбка гамбузия, которая поедает личинок малярийных комаров. Малярийным плазмодием – это возбудитель малярии, одного из древних и до сих пор широко распространенных заболеваний
Составление памятки профилактики.

Говоря о заболеваниях, которые вызывают простейшие, необходимо повторить с учащимися профилактические меры (3):
• соблюдение правил личной гигиены;
• кипячение воды;
• добросовестное приготовление пи
• требования к качеству сырых продуктов;
• своевременное прохождение медицинских исследований (медосмотр)
• научно-просветительская работа среди населения. (Слайд № 21).
Разрешение проблемной ситуации. Закрепление материала, работая по классификации простейших, учитывая внешние признаки.
— О каких видах взаимоотношениях шла речь в отрывке?
Проверка результатов.
И в заключении мне хотелось бы проверить, как вы запомнили особенности простейших и сможете распределить простейших по систематическим группам.(4)
Ответы:
№ 1,6 – споровики ( паразиты, органы движения отсутствуют)
№ 2,4 – корненожки ( орган движения – ложноножки)
№ 3,8 – инфузории (органы движения – реснички)
№ 5,7,9 – жгутиковые (органы движения –жгутики)
(Слайд № 22).

Домашнее задание.
Стр.68-71, тетрадь-тренажер стр.41 № 1, стр.58 № 1.
Литература:

1. Программно-методические материалы Биология 6-11 классы 2-е издание Москва, «Дрофа», 1999 год.
2. С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина Современный урок часть 1, «Учитель», 2005 год.
3. О.А. Пепеляева, И.В.Сунцева Поурочные разработки по биологии, «ВАКО», Москва,2004 год.
4. Г.И. Лернер Уроки биологии, Тесты, вопросы, задачи, Москва, «Эксмо» 2005 год.
5. И.Х.Шарова Зоология беспозвоночных, Москва, «ВЛАДОС».1999 год.
6. В.И.Ярыгин Биология, Москва, «Медицина»,1985 год.
7. Виртуальная школа Кирилла и Мифодия Уроки биологии Животные V SCHOOL. Ru.
8. Электронный атлас для школьника Зоология 7-8 классы, Новый диск, www.nd.ru.
9. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Е.А Дмитриева. Разнообразие живых организмов. Методические рекомендации. «Сфера». 7 класс, М.,»Просвещение», 2008 г.

__________________________________________________________________________________________
Урок Зоология 7 классе. Тема урока: «Многообразие насекомых, их роль в природе и жизни человека» Преподаватель Нуруллоева Ф.Ю.
Скачать материал